IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

/
348 , 00 kr.
435 , 00 kr.
Tag fat

Tag fat

en undervisningsmanual for borgere af anden etnisk herkomst med særlige behov

Et omfattende, praktisk og anvendeligt undervisningsredskab til kursister, som udover at have behov for undervisning i dansk som andetsprog, har særlige vanskeligheder, der kræver en specialpædagogisk indfaldsvinkel. Målgruppen er traumatiserede flygtninge herunder sekundært traumatiserede unge, som er vokset op i flygtningefamilier og unge 2. eller 3. generationsindvandrere, som har særlige indlæringsvanskeligheder og  personlige og sociale problematikker.

Tag fat består af
• manual med teori og lærervejledning til alle øvelserne, moduloversigt til Danskuddannelse 1, 2 og 3
• cd med 25 individuelle og kollektive øvelser vedrørende
- undervisningsstruktur, undervisningsplaner, profiler og evaluering
- psykoedukation, undervisning i PTSD, søvn, afspænding, yoga og kultur
- hukommelse og hukommelsesstrategier
- færdighedstræning i håndtering af følelser, i at få struktur på dagen og valg af holde-ud-strategier
• søvnspil
• eksemplarisk vejledning i forhold til udfærdigelse af undervisningsmål

Tag fat er et undervisningsmateriale, der på et meget lavt sprogligt niveau forsøger at skabe en syntese mellem de to selvstændige fag specialpædagogikken og dansk som andetsprog. Flere af øvelserne er egnede på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 modul 1 og 2. Kursister på modul
3 - 4 på alle danskuddannelserne kan udføre alle øvelserne.

Tag fat henvender sig også til underviseren, idet alle undervisningselementer bliver indledt med et teoriafsnit, hvor underviseren rent fagligt bliver klædt på til at forstå baggrunden for de udvalgte undervisningsøvelser.

Projektet er støttet af TrygFonden og af Aase og Ejnar Danielsens Fonden.

1. udgave 2013

Forfatter(e): Pia Hammerich, Birgitte Steno
ISBN: 978 87 7607 779 2

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788776077792
Forlag: SP Forlag 1. udg.
23. maj 2013
87 sider
Fag: Dansk som andetsprog Niveau: Voksenhenvendt Redaktør: Jesper Lyders Andersen
435 , 00 kr.
348 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms