IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

/
328 , 00 kr.
410 , 00 kr.
SOL - Sprog og leg

SOL - Sprog og leg

Sproglege til børn fra 2 til 9 år med et eller flere sprog
Sprogvurdering – og hvad så? Opslagsbog med lege, aktiviteter og tips til pædagogisk praksis.

SOL-systemet er til børn fra 2-9 år med et eller flere sprog. Kapitlerne er farveinddelt, så de passer til TRAS – og din praksis. I forbindelse med sprogvurderingen fra Familie- og forbrugerministeriet er der målrettet inspiration til det opfølgende, sprogpædagogiske arbejde. SOL-systemet er et katalog til praksis og bygger videre på den fond af viden om sprog, sprogudvikling og vanskeligheder med sproget, som Tras-håndbogen indeholder. Tras-håndbogen rummer stor faglig indsigt og veldokumenteret viden og er oplagt som teoretisk grundbog.

Tilegnelse af ord er ikke nok for at kunne begå sig. Børn har også brug for kommunikationsstrategier. For at sprogtilegnelse skal lykkes, skal de voksne have fælles forståelse for sprogudvikling, kunne sætte ord på barnets og egne handlinger og være opmærksomme på, at signaler kan aflæses forskelligt.

Sprog og leg indeholder over 100 sproglege og idéer til lege med fokus på de sproglige forudsætninger for læsning.

Bogens aktiviteter har klare mål og fremgangsmåder kort beskrevet, så den voksne kan tilbyde spændende og værdifulde oplevelser med sproget med hjælp fra ting i hverdagen og masser af god fantasi.

Kopiark

Folkeskolen skrev blandt andet:

"Sprog og leg kan inspirere til sprogudvikling igennem leg i daginstitutioner og indskoling. Legene er velegnede til både danske og tosprogede børn. Hovedvægten er lagt på de tre- til seksårige." "Bogen er uhyre systematisk og skrevet i et letforståeligt sprog. Den anbefales til brug primært i daginstitutioner. Legene kan også anvendes i indskolingen og ved undervisning af de yngste tosprogede elever."

Tove Kettner Heiberg, Folkeskolen 16. maj 2008


Tale-Høre-Nyt skrev blandt andet:

"Med bogen Sprog og leg bidrager forfatterne virkelig med noget nyt. Bogen er et gennemført inspirationskatalog med ideer til udvikling af børns sprogtilegnelse både som strukturerede aktiviteter og som en integreret del af hverdagens pædagogiske aktiviteter." "Sprogvurderening - hvad så? Ja, så er det bare at gå i gang. Her er bogen, der viser hvordan."

Marianne Bro, Tale-Høre-Nyt juni 2008


Bogvægten skrev blandt andet:

"En praktisk samling sproglege du kan tage lige ned fra hylden og bruge. Her er endelig en bog om sprogstimulering, som er let læst, faglig velfunderet og lige til at anvende i det pædagogiske arbejde." "Det er sjældent, at man oplever en fagbog, som er fagligt velfunderet og samtidigt så let anvendelig som denne, uden at det kræver særlige forkundskaber. Bogen er et must for alle pædagoger, der ønsker at stimulere børns sproglige udvikling."

Nana Marie Petersen, Bogvægten 14. august 2008


Dansk Audiologopædi skrev blandt andet:

"Sprog og leg er en fremragende opslagsbog med lege, aktiviteter og tips til (sprog)pædagogisk praksis." "Hver leg er grundigt forklaret med angivelse af dens (for)mål, egnet aldersgruppe, gruppestørrelse, krav til plads og til udstyr; der gives eksempler på varianter af legen, en orientering om legen, anvisninger på pædagogiske og sproglige observationer - og endelig gives et kort rids af, hvad man som voksen kan forvente sprogligt af en 3-årig, når man leger legen. Også nemt at finde ud af."

Ulla Lahti, Dansk Audiologopædi nr 5 2008


Læsepædagogen skrev blandt andet:

"Bogen er meget systematisk og overskueligt opbygget og indeholder mere end 100 sproglege fordelt på ti afsnit. Hvert afsnit har sit sproglige fokusområde fx ord, sætninger, fonologi, lydopfattelse, fortælling, sproglig hukommelse og bogstaver. Hvert afsnit indledes med en god introduktion til afsnittets fokusområde."

Pernille Lykkestrand, Læsepædagogen 18. januar 2009 
 1. udgave 2008

Forfatter(e):
Helle Iben Bylander, Inge Benn Thomsen (red)
ISBN: 978 87 7607 392 3

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788776073923
Forlag: SP Forlag 1. udg.
10. mar. 2008
164 sider
Fag: Førskole og børnehaveklasse Niveau: Voksenhenvendt Redaktør: Jesper Lyders Andersen
410 , 00 kr.
328 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms