Skrivning og stavning (170)
Filtre
Vælg kategori

Vælg niveau

Alle
Se alle titler
Tilpas udvalg
Serie
I Ballonskibet træner eleverne stavning af kortere ord med stigende sværhedsgrad i 12 hæfter. Materialet henvender sig til elever i indskolingen, m...

I Ballonskibet træner eleverne stavning af kortere ord med stigende sværhedsgrad i 12 hæfter. Materialet henvender sig til elever i indskolingen, men er særligt egnet til specialundervisningen. Progressionen i det enkelte hæfte er lille, og alle hæftets ord repeteres i flere forskellige opgavetyper.

I de første hæfter møder eleverne overvejende lydrette ord med få bogstaver. Gennem serien bliver ordene længere, sværere og med flere ikke-lydrette ord. I de sidste hæfter arbejdes også med forståelse af korte tekster, bøjningsformer samt opgaver med synonymer og antonymer.

Ballonskibet sælges i sæt á fem ens hæfter.

Serie
Bøgerne om bevægelse i undervisningen inspirerer til lege og aktiviteter, du kan inddrage i danskundervisningen i indskolingen. De har en overskueli...

Bøgerne om bevægelse i undervisningen inspirerer til lege og aktiviteter, du kan inddrage i danskundervisningen i indskolingen. De har en overskuelig opbygning, og du får let et overblik over, hvilke materialer du skal bruge, hvordan du kan forberede dig, og hvordan aktiviteterne udføres.

Aktiviteterne kræver meget lidt forberedelse, de er grundigt beskrevet, og du kan finde alle materialer på skolen.

Serie
Træn elevernes fornologiske opmærksomhed Lydsporet er et materiale, der arbejder med fonologisk opmærksomhed for at udvikle eleve...

Træn elevernes fornologiske opmærksomhed

Lydsporet er et materiale, der arbejder med fonologisk opmærksomhed for at udvikle elevers fonembevidsthed ved at kunne skelne de fonologiske dele i talte ord (fonemer).

Formålet med træning i fonologisk opmærksomhed er at udvikle elevers evne til at opfatte rim, identificere ord ud fra ordenes første lyd, udskille enkeltlyde i ord og trække lyde sammen til ord. Ved at arbejde med fonologisk opmærksomhed udvikler eleverne deres opmærksomhed på ords lydstruktur.

Lydsporet består af en lærerbog og 2 x 10 opgavehæfter på to niveauer, a-hæfter og b-hæfter, hvor b-hæfterne fungerer som en ekstra udfordring til eleverne. Hvert hæfte bliver afsluttet med en prøv-dig-selv-side, som er tænkt som en del-evaluering.

Forfattere: Karen Bohr, Yvonne Lund, Randi Sovang, Elsebeth Otzen

Serie
Ny Staveraket er en revideret og forenklet udgave af det kendte evalueringsmateriale Staveraketten, der indledningsvis kortlægger den enkelte elevs s...

Ny Staveraket er en revideret og forenklet udgave af det kendte evalueringsmateriale Staveraketten, der indledningsvis kortlægger den enkelte elevs stavefærdigheder med udgangspunkt i de fem staveudviklingstrin. Ny Staveraket er opdateret med den nyeste forskning og udvidet med en ny fase 5, Retskrivning, så materialet dækker den samlede staveudvikling fra indskoling til udskoling. Materialet kan benyttes i den almindelige staveundervisning, i den supplerende undervisning, på læsekurser, i specialundervisningsforløb og til ordblinde elever.

Ny Staveraket består af et kortlægningsmateriale, som nemt giver overblik over, hvor eleven befinder sig i staveudviklingen. Materialet består også af en lang række øvehæfter, som gør det muligt at sætte ind med opgaver netop dér, hvor den enkelte elev er nået til i sin staveudvikling.

Serie
Sjove og selvkontrollerende træningshæfter til danskundervisning Hæfterne indeholder selvkontrollerende opgaver med ordanalyse, k...

Sjove og selvkontrollerende træningshæfter til danskundervisning

Hæfterne indeholder selvkontrollerende opgaver med ordanalyse, krydsord, rimord, læsning, ordjagt, navneord, forvekslingsord, alfabetisering, billedlæsning, vokaler, stavelser, udsagnsord og modsatte ord.

De små ordlopper har desuden sjove opgaver med skrabefelter. Krydsordslopperne har udelukkende krydsord til 1.- 5. klassetrin.

Forfatter: Ole Bundgaard

Serie
Gør dine elever hurtige og sikre til at læse og stave For at blive hurtig og sikker til at læse og stave, skal eleverne kunne udn...

Gør dine elever hurtige og sikre til at læse og stave

For at blive hurtig og sikker til at læse og stave, skal eleverne kunne udnytte skriftens to principper: lydprincippet og betydningsprincippet. Ordkløveren er et morfemkursus, der introducerer til morfologisk bevidsthed.

Målet er, at eleverne lærer at se ligheder i ord og lærer at genkende ord og orddele. Ordkløveren behandler fire slags orddeling: sammensatte ord, for- og efterstavelser og bøjningsendelser. Desuden skal eleverne arbejde med tre hovedgrupper af morfemer: sammensatte ord, afledninger og bøjningsendelser. En del øvelser lægger op til at lade eleverne finde ordene i en ordbog for på den måde at få bekræftet, at morfemer er en del af sprogets byggeklodser.

Forfattere: Kathrine Drachman, Yvonne Lund

Serie
I Pirat træner eleverne læsning og stavning af korte ord i otte hæfter. Hæfterne behandler hvert sit emne. Materialet kan bruges fra indskolingen ...

I Pirat træner eleverne læsning og stavning af korte ord i otte hæfter. Hæfterne behandler hvert sit emne. Materialet kan bruges fra indskolingen og fremefter og til elever, der modtager specialundervisning.

I hæfterne er der fokus på koblingen mellem bogstav og lyd i korte og enkle ord, så eleverne lærer at få bogstavernes lyde til at smelte sammen til ord. Ordene behandles i flere forskellige opgavetyper, og de varierer fra ord med én stavelse op til ord med tre stavelser. Der er ingen progression i det enkelte hæfte, hvilket gør dem egnet til selvstændigt arbejde. Hvert hæfte bygger videre på det foregående.

Pirat-hæfterne sælges i sæt á fem ens hæfter. Hvert hæfte er på 16 sider.

Serie
Faglig skrivning for elever i indskolingen Skriv året rundt er et kursus i faglig skrivning, hvor eleverne bliver bevidste om forsk...

Faglig skrivning for elever i indskolingen

Skriv året rundt er et kursus i faglig skrivning, hvor eleverne bliver bevidste om forskellige genrer med ordforråd og  tegning som støttestrategi.

Eleverne skal tegne og skrive, finde ordkombinationer og nøgleord, beskrive, redegøre, fortælle, genfortælle og meget mere. Opgaverne er formuleret, så eleverne kan løse dem på forskellige niveauer.

Skriv året rundt handler om begivenheder i kalenderåret. Eleverne får indsigt i hvornår, hvorfor, hvordan og hvad vi fejrer i årets løb. Hvorfor hedder ugedagene og månederene, som de gør? Hvad betyder hundedagene? Hvornår er det påske?

Lærerens bog gennemgår opgavetyper og de faglige genrers indhold og form.

Forfattere: Yvonne Lund, Elsebeth Otzen

Serie
Skriveraketten er et pædagogisk evalueringsmateriale, der kortlægger den enkelte elevs skrivefærdigheder med udgangspunkt i de fem skriveudviklings...

Skriveraketten er et pædagogisk evalueringsmateriale, der kortlægger den enkelte elevs skrivefærdigheder med udgangspunkt i de fem skriveudviklingsfaser. Evalueringen viser, hvor eleven er sin skriveudvikling, og hvad der skal arbejdes med fremover.

Materialet henvender sig til elever på alle grundskolens klassetrin, i specialundervisningen, på FVU og i undervisningen af voksne ordblinde.

Skriveraketten består af et elevhæfte og en lærerbog.

Sider

Side 1 af 2