IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

/
348 , 00 kr.
435 , 00 kr.
PUMA - pædagogisk udredningsmateriale til AKT- og specialundervisning

PUMA - pædagogisk udredningsmateriale til AKT- og specialundervisning

pædagogisk udredning og bevidning af elevkompetencer, kvalificering af handlemul
PUMA er baseret på anerkendte teorier og mange erfaringer med både teori, materialeudvikling og praksis.  Hensigten er at skabe supplerende beskrivelser og bibringe nye grundlag for anerkendende forandringer i relationerne med og omkring eleven. Udgangspunktet er følgende tre perspektiver:
 Systemisk, konstruktionistisk forståelse af identitet og læring
 Selvpsykologisk forståelse af, hvad der driver og retter os som mennesker
 Kognitionsteoretisk forståelse af kognitiv grundkonstituering og forudsætninger for at indgå i et relationelt perspektiv

PUMA lægger op til samarbejde mellem lærerne omkring:
 Hvor mange nye muligheder kan vi samskabe sammen med eleverne?
 Hvad kan vi og kollegerne gøre anderledes, så det lykkes endnu bedre for eleven?
 Hvordan kan vi facilitere og understøtte elevernes drømme, visioner og handlemuligheder i de sammenhænge eleven er i og vil komme i?
 Hvordan kan vi tilrettelægge læringsformer og læringsmiljøer, der understøtter inklusion af alle elever?

PUMA indeholder farvebilledark, teoretisk baggrundsstof og instruktioner inddelt i 7 områder:
 Undersøgende interview
 Narrative undersøgelser (identitetsudvikling)
 Netværksundersøgelse og udvikling
 Kognitive potentialer – analyseevner og læringspotentialer
 Videoanalyse af komplekse situationer
 Handlingspunkter og forpligtende resultatudfoldelse
 Opsamling og generalisering
 
PUMA cd’en bag i bogen indeholder 35 opgaver, samarbejdsformer og skemaer til det konkrete arbejde med eleverne. En del af materialerne er beregnet til at udskrive i A3 format.Opgaverne på cd'en ligger til download herunder.

PUMA er udviklet af forfatteren på baggrund af et specialundervisningsprojekt i UC Lillebælts lærerfaglige afdeling med inspiration fra og samarbejde med engagerede praktikere og supervision af anerkendte teoretikere.

1. udgave 2011Foleskolen skrev blandt andet:

"Bogen inspirerer til videre udvikling af kompetencer hos eleverne." "Styrken i bogen her er, at den er konsistent i sin opbygning. . Materialet er både teoretisk og praksisorienteret. Forfatteren peger på, at spørgeskemaer og tilgange løbende er afprøvet af praktikere. Så øvelserne på cd'en hænger meget fint sammen med teorien."

Flemming Platz, Folkeskolen 7. juni 2011 


Systemisk Forum skrev blandt andet:

"Et meget sympatisk og kvalificeret bidrag til arbejdet med børn i vanskeligheder og til at søge de endnu ikke anede muligheder."

Susan Harnow, Systemisk Forum nr 4-2011


Dansk Audiologopædi skrev blandt andet:

”Bogen er nem at gå til og skrevet i et godt sprog med mange gode forklaringer. Bogens opbygning er overskuelig og fin at navigere i. CD’en er et godt supplement til bogen. Der er masser af metoder, ideer og forslag. Bogen bør ikke alene være på alle skoler, den bør også være kendt af alle professionelle voksne på skolerne.”

Susanne Kjerstein Madsen, Dansk Audiologopædi nr 3-2011Forfatter(e): René Kristensen

ISBN: 978 87 7607 633 0

 Forfatter(e): René Kristensen
ISBN: 978 87 7607 633 0

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788776076337
Forlag: SP Forlag 1. udg.
18. apr. 2011
79 sider
Fag: Socialpædagogik Niveau: Voksenhenvendt Redaktør: Jesper Lyders Andersen
435 , 00 kr.
348 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms