IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.sp-forlag.dk
79 , 00 kr.
98 , 75 kr.
Ord 4. Rødder

Ord 4. Rødder

Ord er et undervisningsmateriale til elever med ordblindhed eller fonologiske vanskeligheder. Med andre ord henvender materialet sig specifikt til elever, som er testet i enten ’gul’ eller ’rød’ kategori i Den tværgående ordblindetest.

I Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at bibringe dem solide og overskuelige strategier til at læse og stave ord. Ord 4 er det fjerde af fem elevhæfter i serien Ord, og eleverne vil i dette hæfte arbejde med at finde ords rødder samt for- og efterstavelser. Ord 4 bygger dermed videre på Ord 1, Ord 2 og Ord 3, hvor eleverne arbejdede med lydrette enstavelses- og flerstavelsesord samt vokallyde.

En grundlæggende strategi i Ord er den multisensoriske teknik, ’tapping’, der hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien eleverne en taktil/kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord.

Ord understøtter elevernes brug af læse-skriveteknologier som fx ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord gør det lettere for eleverne at vælge fx den rigtige bøjningsform eller den rigtige vokal.

Ord kan anvendes fra 3. klasse og fremefter. Materialet er også velegnet til OBU (ordblindeundervisning for voksne), fordi det arbejder systematisk med både skriftens principper for lyde og med skriftens princip for morfemer.

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788723524089
Forlag: Alinea 1. udg.
26. feb. 2018
56 sider
Fag: Dansk Niveau: 3. klasse-6. klasse Redaktør: Jesper Lyders Andersen
98 , 75 kr.
79 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms