IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.sp-forlag.dk
68 , 00 kr.
85 , 00 kr.
Lydretten 4. Diktater med morfemer

Lydretten 4. Diktater med morfemer

Dette er et engangshæfte til undervisning af ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder.

Tilgang
Lydretten er et diktatmateriale, hvor eleverne arbejder med lydrette og ikke-lydrette ord.

De fire elevhæfter henvender sig til elever i indskolingen og på mellemtrinnet og er særligt egnet til undervisning af ordblinde elever og elever med fonologiske vanskeligheder. Hvert hæfte indeholder ti diktater på tre niveauer med differentieret støtte. Hver diktat har tilknyttet to øvesider, hvor eleverne arbejder direkte med diktatordene.

Lydretten er bygget op omkring staveudviklingstrinnene 2-4. I de to første hæfter træner eleverne korte og længere lydrette ord. I det tredje hæfte introduceres de ikke-lydrette ord, og i det sidste hæfte træner eleverne morfemer.

Indhold
Eleverne arbejder i Lydretten 4 med stavetrin 4, hvor fokus er på morfemdelinger. 

I dette hæfte lærer eleverne om ordets ”kerne”, rodmorfemet, hvordan ord sættes sammen, hvordan de bøjes grammatisk (bøjningsmorfemer), og hvilke forstavelser (præfikser) og afledningsendelser (suffikser) et ord kan have.

Målgruppen er elever på mellemtrinnet og i specialundervisningen. Materialet kan dog anvendes på andre klassetrin, hvor eleverne er kommet til trin 4 i deres staveudvikling.

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788771771978
Forlag: SP Forlag 1. udg.
02. mar. 2018
59 sider
Fag: Dansk Niveau: 4. klasse Redaktør: Jesper Lyders Andersen
85 , 00 kr.
68 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms