IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.sp-forlag.dk
304 , 00 kr.
380 , 00 kr.
Lille SOL. Sprog og leg for de yngste - 0-3 år

Lille SOL. Sprog og leg for de yngste - 0-3 år

Dette er en flergangsbog til pædagoger i daginstitutioner.

Tilgang
Lille Sol. Sprog og leg for de yngste – 0-3 år; er en inspirationskilde til en lang række lege, som børn og voksne kan udvikle i fællesskab. Indgangsvinklen er at videreudvikle sprogmiljøer og afsætte tid og rammer til leg, der kan virke befordrende for børns sproglige udvikling. Som udgangspunkt for valget af de konkrete lege, er det en god idé at reflektere over, hvad der er godt for det enkelte barn eller den enkelte gruppe, og hvad målet skal være.

Indhold
Bogen indeholder tips til den pædagogiske praksis, idéer til sproglige aktiviteter i hverdagen, kort teori om sprogets tilegnelse og betydning fra teori til gode råd.

Lille Sol indeholder over 70 lege med fokus på:

  • Ordforråd
  • Ords endelser og sætningsopbygning
  • Skelnen af sproglyde
  • Historiefortælling
  • Sprogforståelse
  • Udtale af sproglyde
  • Bogstavkendskab og legeskrift
  • Kommunikative strategier
  • Sproglig hukommelse sammen med billeder
  • Auditiv hukommelse

Hvert område bliver indledt med et teoriafsnit.

Lille SOL er skrevet til kommende og nuværende pædagoger, dagplejere og deres tværfaglige samarbejdspartnere – sprogvejledere, sprogpædagoger, konsulenter og tale-hørelærere, som arbejder med tidlig indsats i tværfagligt regi, og den  er tænkt som inspiration til sprogudvikling i både dagtilbud og dagplejehjem. Nogle af legene er meget egnede til at bruge i barnets hjem.

Downloads
Eksempel på lege

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788776076771
Forlag: Alinea 1. udg.
22. dec. 2011
119 sider
Fag: Førskole og børnehaveklasse, Børnehaveklasse Niveau: Voksenhenvendt Redaktør: Jesper Lyders Andersen
380 , 00 kr.
304 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms