IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

https://www.sp-forlag.dk
53 , 00 kr.
66 , 25 kr.
Læseraketten, elevhæfte

Læseraketten, elevhæfte

Dette er et engangshæfte til læseundervisningen i indskolingen og fremefter.

Tilgang
Læseraketten er et pædagogisk værktøj, der kortlægger den enkelte elevs læseudvikling. Kortlægningen foretages ud fra iagttagelser og elevens løsning af hæftets opgaver, som evalueres gennem samtaler med eleven. Læreren får dermed et indblik i elevens læseudvikling, så en fremtidig og individuel handleplan kan udarbejdes.

Materialet henvender sig til elever på alle grundskolens klassetrin, i specialundervisningen, på FVU og i undervisningen af voksne ordblinde.

Læseraketten består af et elevhæfte og en lærerbog.

Indhold
Læseraketten, elevhæfte indeholder en oversigtsmodel med tre læseudviklingsfaser: tidlig alfabetisk læsning, alfabetisk-fonemisk læsning og ortografisk-morfemisk læsning.

Opgaverne i hæftet kan evalueres i klassen, men i den første fase anbefales det, at højtlæsningen foregår individuelt, fordi elevens strategi bliver tydelig.

I hver af de tre faser afprøves og iagttages elevens ordafkodning, læseforståelse og læselyst. Når en elev har læst og løst en opgave, rettes den og evalueres sammen med eleven, så der kan sættes nye mål for den kommende undervisning.

Downloads
Lærerark og individuelle prøver
Diagram

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788776071936
Forlag: SP Forlag 1. udg.
23. dec. 2006
39 sider
Fag: Dansk Niveau: 0. klasse Redaktør: Jesper Lyders Andersen
66 , 25 kr.
53 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms