Førskole og børnehaveklasse (79)
Filtre
Vælg kategori Se alle titler
Tilpas udvalg
Serie
Alle med følger det enkelte barn i et letlæst, cirkelformet skema fra 1-6 år og er en hjælp til pædagoger, dagplejere og andre ansatte med ansvar...

Alle med følger det enkelte barn i et letlæst, cirkelformet skema fra 1-6 år og er en hjælp til pædagoger, dagplejere og andre ansatte med ansvar for børn i dagtilbud. Personalet kan ud fra en række udsagn følge, om barnet udvikler sig som ønsket, eller om der er områder, hvor barnet ikke udvikles alderssvarende. Materialet dækker seks udviklingsområder: sprog, socio-emotionel udvikling, leg, trivsel, hverdagsaktiviteter og sansning/motorik.

Alle med består af observationsskemaer og en vejledning.

Serie
Børn i alderen 2-5 år omgives af, udforsker og bruger matematik i mange af deres aktiviteter. MIO er et observationsmateriale, som hjælper pædagog...

Børn i alderen 2-5 år omgives af, udforsker og bruger matematik i mange af deres aktiviteter. MIO er et observationsmateriale, som hjælper pædagogen med at kortlægge det enkelte barns matematiske opmærksomhed og synliggøre, hvilke tiltag der kan være gavnlige for at støtte barnets matematiske udvikling. I materialet beskæftiger børnene sig ikke med skolematematik, men med førfaglige begreber, som de får erfaringer med gennem hverdagsaktiviteter og lege.

MIO består af observationsark og en vejledning.

Serie
Både sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer påvirker et barns sansemotoriske udvikling og har stor betydning for, hvilke færdigheder barnet...

Både sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer påvirker et barns sansemotoriske udvikling og har stor betydning for, hvilke færdigheder barnet har mulighed for at udvikle og motiveres til at lære. TrasMo er udviklet til at fremme en tidlig, målrettet indsats og kan anvendes i det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, dagplejer og ved forældresamtaler.

Materialet er henvendt børn i alderen 2-5 år og er inddelt i tre aldersgrupper: 2-3 år, 3-4 år og 4-5 år. TrasMo er også velegnet til kommende skolebørn, fordi der indgår mange aktiviteter, som er vigtige at mestre ved skolestart.  

TrasMo består af observationsskemaer og en manual.

Serie
Gennemprøvet materiale til arbejde med udvikling af sociale kompetencer Opbygningen af de vigtige sociale kompetencer begynder alle...

Gennemprøvet materiale til arbejde med udvikling af sociale kompetencer

Opbygningen af de vigtige sociale kompetencer begynder allerede ved 1-års alderen. Det, der starter som livskundskab hos de mindste, bliver med årene til grundfæstede sociale kompetencer i voksenlivet. Trin for Trin systemet arbejder med empati, mestring af følelser – også de stærke, impulskontrol, aggression, og problemløsning for at udvikle børnenes kompetencer.

Trin for Trin har fokus på færdigheder, der er nødvendige for at børn kan lykkes socialt og fagligt i skolen og i livet. Børn, der får styrket deres sociale og emotionelle kompetencer og selvregulerende færdigheder, har mindre risiko for at udvikle en adfærd, der medfører problemer i selskab med andre.

Redaktør: Bente Lindhard

Sider