Dansk som andetsprog (46)
Tilpas udvalg
IndlæserVent venligst…
Indlæser
Serie
Dansk naturligvis er et materiale til undervisningen på AVU af voksne elever med dansk som andetsprog. Det første bind tager både fat i det fagfaglige...

Dansk naturligvis er et materiale til undervisningen på AVU af voksne elever med dansk som andetsprog.

Det første bind tager både fat i det fagfaglige og livet uden for undervisningen gennem skriveøvelser, læseøvelser og dialoger.

Serie
Dansk begynderundervisning for voksne Dansk over alle grænser er et begyndermateriale for langsomme indlærere, for elever med kort s...

Dansk begynderundervisning for voksne

Dansk over alle grænser er et begyndermateriale for langsomme indlærere, for elever med kort skolebaggrund og voksne analfabeter, der har knækket læsekoden.

Hvert hæfte er opdelt i 10 lektioner med lette hverdagsdialoger. Hver lektion indledes med en lytteøvelse, som er indtalt på cd.

Forfattere: Lone Anker, Lone Bjælke

Serie
Målet med Dogme dansk er at styrke talesprogsstrukturer og enkel grammatisk forståelse. Materialet er beregnet til voksne kursister med dansk som ande...

Målet med Dogme dansk er at styrke talesprogsstrukturer og enkel grammatisk forståelse. Materialet er beregnet til voksne kursister med dansk som andetsprog, som har ingen eller få års skolebaggrund. Det vil sige til kursister på danskuddannelse 1, modul 3 eller 4 eller danskuddannelse 2, modul 1. Materialet består af en cd-video og to opgavehæfter. Opgavehæfte 1 ligger på et lidt lavere niveau end opgavehæfte 2.

Materialet kan bruges enten i studieværksted, hjemme til selvstudium eller i klassen, hvor bl.a. dialogerne kan indøves som pararbejde.

Serie
En guttermand består af et teksthæfte og et opgavehæfte, som henvender sig til svensktalende, der har brug for at kunne føre en samtale på dansk. Målg...

En guttermand består af et teksthæfte og et opgavehæfte, som henvender sig til svensktalende, der har brug for at kunne føre en samtale på dansk.

Målgruppen er svensktalende, der læser dansk på universitet, i gymnasiet, arbejder i en virksomhed, som samarbejder med Danmark, eller som har dansk familie og venner.

Serie
Fra del til helhed er et materiale til danskundervisning af voksne kursister med dansk som andetsprog, som har noget kendskab til dansk, svarende til ...

Fra del til helhed er et materiale til danskundervisning af voksne kursister med dansk som andetsprog, som har noget kendskab til dansk, svarende til ca. 500 timers undervisning. Opgavehæfterne kan både bruges i klasseundervisningen og til selvstudium.

De to engangshæfter til skriftlig dansk er på hver 75 sider, og lærervejledningen er et samlet løsningshæfte til begge engangshæfter.

Serie
Grammatikken er efterfølgeren til Basisgrammatikken og indgår i undervisningen efter begynderniveauet af elever med dansk som andetsprog. Materialet a...

Grammatikken er efterfølgeren til Basisgrammatikken og indgår i undervisningen efter begynderniveauet af elever med dansk som andetsprog. Materialet afspejler almindelig, dagligdags sprogbrug, og der er inkluderet dybdegående forklaringer af grammatiske forhold, som efter forfatternes erfaring oftest volder problemer.

Serien Grammatikken består af en grundbog af samme navn og de tre arbejdshæfter Slut finale.

Serie
Parlør dansk er et materiale til nyankomne udlændinge, som har brug for et talesprog om almindelige hverdagssituationer. Ud over talesproget indeholde...

Parlør dansk er et materiale til nyankomne udlændinge, som har brug for et talesprog om almindelige hverdagssituationer. Ud over talesproget indeholder grundbogen fotos, tegninger, annoncer og piktogrammer, som hjælper med til at forstå og fungere i hverdagen i det danske samfund.

Parlør dansk er velegnet til svage elever, som trænger til et let og overskueligt begyndermateriale.

Grundbogen er enkelt opdelt med dialoger på venstre side og information samt billeder på højre side. Bogen indeholder små, lette dialoger fra almindelige hverdagssituationer. Illustrationerne er med til at tydeliggøre og understøtte teksten.

Arbejdshæftet indeholder små læsetekster med tilhørende skriftlige opgaver og opgaver til autentisk materiale, for eksempel busplaner, annoncer, posttakster, blanketter fra posthuset, fjernsynsprogrammer o.lign. Desuden indeholder arbejdshæftet information om Danmark og danskerne med tal fra Danmarks Statistik, som fortæller om danskernes levevilkår.

Lydbåndet er et pædagogisk indtalt bånd, som indeholder alle dialogerne fra grundbogen. Der tales langsomt og tydeligt, så det vil være muligt for selv de svageste elever at forstå.

Serie
Alfabetiseringsserien Springbrættet er henvendt voksne kursister med dansk som andetsprog. Serien består af tre hæfter: et skrivehæfte, et vokalhæfte ...

Alfabetiseringsserien Springbrættet er henvendt voksne kursister med dansk som andetsprog. Serien består af tre hæfter: et skrivehæfte, et vokalhæfte og et konsonanthæfte.

Hæfterne støtter sig til et mundtligt sprog, og temaer og ordforråd er valgt ud fra ideen om, at der kan opbygges et mundtligt sprog sideløbende med læse- og skrivetræningen. I hæfterne arbejder eleverne også med tal, ugedage, måneder, årstider, vejret og geografi.

Sider