IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

/
248 , 00 kr.
310 , 00 kr.
Bogen om Rosa

Bogen om Rosa

til dialogisk oplæsning

Billedbog til det sidste år i børnehaven og i børnehaveklassen. Den lægger op til at kombinere øvelsen af Trin for Trin-færdighederne i sociale kompetencer med vigtige litterære færdigheder.

Bogen beskriver Rosas oplevelser ved skiftet fra børnehave til skole. Temaet er at sætte ord på nogle af de tanker og især følelser, at børn i netop den alder tumler med. Bogen har fokus på empati med eksempler på problemløsning, og hvordan den voksne giver neutral respons.

Tekst og billeder danner grobund for den fælles samtale mellem børnene og den voksne oplæser. Det skal understreges, at bogen ikke er en begynderlæsebog, som øver læsetekniske færdigheder, men en oplæsningsbog.

Ved dialogisk oplæsning læser en voksen den samme billedbog højt for en mindre gruppe børn tre gange inden for kort tid. Undervejs taler man med børnene om billeder og tekst efter et fastlagt koncept, som lidt efter lidt opøver børnene i litterære færdigheder som f.eks. indholdsforståelse, udvidelse af deres ordforråd og relatering til deres egne erfaringer.

Bagerst i bogen er der som inspiration til pædagogen en teoridel, der beskriver, hvad dialogisk oplæsning går ud på, hvorfor og hvordan man gør og forslag til spørgsmål.

Bogen er udgivet af CESEL, tekst af Birthe Kjer og illustrationer af Hanne Louise Nielsen.

Nøgleord

Spørgsmål til gennemlæsningerne

Om CESEL

 

 

Talepædagogen skrev blandt andet:

"Bogen har to funktioner. Bogen er dels et nyt materiale i Trin for Trin" - serien til træning af sociale kompetencer og dels er den beregnet på en ny højtlæsningsmetode, der kaldes Dialogisk oplæsning . Det er selvfølgelig meningen at de funktioner skal kombineres." "En anbefalelsesværdig bog."

Anne Marie Ishøy, Talepædagogen nr 1-2006


Lektørudtalelsen lød:

"Bogen om Rosa er en spændende nyskabelse, som udspringer af et projekt fra Learning Lab Denmark og af loven om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner. Dialogisk oplæsning handler om at styrke børns ordforråd og sproglige færdigheder bl.a. for at lette læseprocessen. Andre formål er at udvikle sociale kompetencer og formidle større litterær forståelse. Det lyder ambitiøst, men er egentligt meget enkelt. Metoden går ud på at læse bogen op flere gange i dialog med børnene og for hver gang gå dybere ind i tekstens sprog og temaer, afdække følelser, identifikationsmuligheder og skabe forståelse for tekstens struktur. Selve metoden er grundigt beskrevet over flere sider bag i bogen. Den kræver forberedelse, men metoden er veldokumenteret i en forskningsrapport, som ses på LLDs hjemmeside. Billedbogen handler om pigen Rosa som skal starte i børnehaveklasse. Vi følger hende i den sidste tid i børnehaven og de første måneder i skolen og hører om glæder og bekymringer, konflikter og mulige løsninger. Billederne understøtter og udbygger teksten med farverige illustrationer i en charmerende, rund og livlig streg. For børn mellem 5-6 år samt pædagoger, lærere og forældre som vil arbejde med metoden. Også børnebibliotekerne har en vigtig rolle at spille i processen."

Vibeke Munch Kofoed, Lektørudtalelse (05/06) 2 610 269 3 (BS)


Folkeskolen skrev blandt andet:

"Historien er god. Den er meget velegnet som udgangspunkt for samtaler. Farveillustrationerne er dejlige. Her aflæses hele Rosas følelsesregister på billederne. Det er en rigtig billedordbog, hvor tekst og illustrationer i fællesskab fortæller en historie. Bogen anbefales til børnehaver og børnehaveklasser."

Tove Kettner Heiberg, Folkeskolen 30.03.06


Skolestart skrev:

"Bogen fungerede optimalt, da jeg læste den op for de kommende børnehaveklassebørn samt 5 børn fra årgangen før. De var helt opslugt af fortællingen om den virkelighed og de følelser, som Rosa oplever omkring sit skifte mellem børnehave og skole. Bag i bogen er der også en beskrivelse af, hvordan man udfører dialogisk oplæsning, som denne bog er beregnet til.
Det er en rigtig god anvisning, hvis man er lidt i tvivl eller lidt nybegynder med hensyn til oplæsning, som inddrager børnene. Den havde jeg også læst igennem, og havde fået nogle gode ideer til samtaler med børnene under og efter oplæsningerne af bogen. Af praktiske årsager har jeg indtil nu kun nået 2 i stedet for 3 oplæsninger, men det er helt sikkert, at bogens beskrivelser af Rosas følelser og dilemmaer kan give børnene mulighed for indlevelse og sproglig formulering."

Hanne Toxværd, Skolestart 12. juni 2006
 

 


ISBN: 87 7607 216 9

 

 

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
ISBN:
9788776072162
Forlag: SP Forlag 1. udg.
24. jan. 2006
36 sider
Niveau: 0. klasse Redaktør: Jesper Lyders Andersen
310 , 00 kr.
248 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms